ההכנות בעיצומן | ימי היערכות והכנה בשטח קריית גן ישראל

כפר הנוער "אור אבנר" סיטרין משנה את פניו. במהלך הימים האחרונים עמלו מאה ושלושים אנשי הצוות של "גן ישראל" על עיצוב המקום, הכנתו לקליטת החיילים הרבים במקומות תפילה, אכילה, לינה ומשחקים, וקישוטו כיאות ל"קרית גן ישראל".

אנשי הצוות מנצלים את הזמן גם לשמיעת הרצאות וקיום דיונים בסדנאות חינוכיות לצד התוועדויות חסידים בהן מטכסים עצה כיצד לנצל את חמשה עשר הימים המלאים של החיילים בקעמפ בצורה המיטבית ביותר בגשמיות וברוחניות.

הלילה, שעות ספורות לפני הגעת החיילים לשטח קריית גן ישראל, ייכנסו ההכנות לישורת האחרונה – לקראת הגעת החיילים מחר.

MHO_1639 (Copy) MHO_1679 (Copy) MHO_1719 (Copy) MHO_1737 (Copy) MHO_1749 (Copy) MHO_1750 (Copy) MHO_1751 (Copy)  MHO_1764 (Copy) MHO_1767 (Copy) MHO_1781 (Copy) MHO_1806 (Copy) MHO_1839 (Copy) MHO_1842 (Copy) MHO_1846 (Copy) MHO_1850 (Copy) MHO_1853 (Copy) MHO_1860 (Copy) MHO_1861 (Copy) MHO_1862 (Copy) MHO_1867 (Copy) MHO_1872 (Copy) MHO_1874 (Copy) MHO_1875 (Copy) MHO_1880 (Copy) MHO_1897 (Copy) MHO_1899 (Copy) MHO_1905 (Copy)  MHO_1935 (Copy) MHO_1937 (Copy) MHO_1939 (Copy) MHO_1945 (Copy) MHO_1959 (Copy) MHO_1968 (Copy) MHO_1971 (Copy) MHO_1975 (Copy) MHO_1977 (Copy) MHO_1980 (Copy) MHO_1983 (Copy) MHO_1985 (Copy) MHO_1987 (Copy) MHO_1991 (Copy) MHO_2004 (Copy) MHO_2033 (Copy) MHO_2050 (Copy) MHO_2054 (Copy) MHO_2071 (Copy) MHO_2074 (Copy) MHO_2075 (Copy) MHO_2077 (Copy) MHO_2080 (Copy) MHO_2081 (Copy) MHO_2082 (Copy) MHO_2134 (Copy) MHO_2139 (Copy) MHO_2144 (Copy) MHO_2148 (Copy) MHO_2150 (Copy)  MHO_2157 (Copy) IMG_5005 (Copy) IMG_5007 (Copy) IMG_5013 (Copy) IMG_5265 (Copy) IMG_5213 (Copy) IMG_5216 (Copy) IMG_5269 (Copy) IMG_5275 (Copy) IMG_5246 (Copy) IMG_5291 (Copy) IMG_5249 (Copy) MHO_1643 (Copy) MHO_1748 (Copy) IMG_5250 (Copy) IMG_5296 (Copy) IMG_5298 (Copy) IMG_5251 (Copy) IMG_5256 (Copy) IMG_5303 (Copy) IMG_5321 (Copy) IMG_5259 (Copy) IMG_5399 (Copy) IMG_5409 (Copy) IMG_5427 (Copy) IMG_5428 (Copy) IMG_5432 (Copy) IMG_5433 (Copy)


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il