יום ראשון כ"ד מנחם אב | סיקור וגלריה

לקראת סיום שבועיים עמוסים בקעמפ גן ישראל, בהם מקפידים החיילים ללמוד שעתיים תמימות בכל יום, מחוברת הלימודים המושקעת בצורה חווייתית ומהנה, הגיעו היום החיילים אל קו הגמר, כשבמהלך היום משננים החיילים את חומר הלימודים ואחר הצהריים משתתפים הם במשחק לימודים מאתגר "משחק ההשקעות", כאשר במשחק זה השקיעו החיילים את הנקודות שצברו במהלך הלימודים.

בארוחת הצהריים חוגגים החיילים עם חברם החייל הת' משה שי' וישצקי, שליח הרבי לעיר באזל שבשוויץ, את חגיגת הבר מצווה בפארברעיינגען חסידי ומיוחד שהכינו מפקדיו. במהלך ההתועדות נאם והתוועד עם החיילים הרב אלחנן שי' רייצעס משפיע בקעמפ, ובסיומה רקדו החיילים בשמחה עם חתן הבר מצווה.

"חסידי וחווייתי" זהו שילוב שעומד ביסודו של קעמפ גן ישראל, ומתבטא היטב בתכנית "וואס ווען וואו" – משחק השאלות של גן ישראל. המשחק, שמתנהל כתחרות בין הסיירות, מציג בפני החיילים שאלות של ידע חסידי באמצעי מולטימדיה מגוונים. קריאות ההתפעלות הסוחפות את האולם כשנציג אחת הסיירות משיב נכונה, משקפות את הוויי הקעמפ ברגע אחד.

לאחר ארוחת הערב הטעימה והמזינה, צעדו החיילים בסך לעבר המגרש הגדול שתחת רחבת ה"עמדו הכן כולכם", שם ערכו צוות גן ישראל את הצגת הצוות המסורתית, המבוססת על סיפור חסידי מיוחד. (כתבה נרחבת תתפרסם בנפרד).

MHO_8745 (Copy) MHO_8747 (Copy) MHO_8748 (Copy) MHO_8749 (Copy) MHO_8750 (Copy) MHO_8751 (Copy) MHO_8752 (Copy) MHO_8756 (Copy) MHO_8757 (Copy) MHO_8760 (Copy) MHO_8764 (Copy) MHO_8768 (Copy) MHO_8770 (Copy) MHO_8776 (Copy) MHO_8778 (Copy) MHO_8780 (Copy) MHO_8781 (Copy) MHO_8789 (Copy) MHO_8799 (Copy) MHO_8805 (Copy) MHO_8810 (Copy) MHO_8811 (Copy) MHO_8815 (Copy) MHO_8817 (Copy) MHO_8820 (Copy) MHO_8830 (Copy) MHO_8833 (Copy) MHO_8838 (Copy) MHO_8847 (Copy) MHO_8857 (Copy) MHO_8885 (Copy) MHO_8889 (Copy) MHO_8893 (Copy) MHO_8895 (Copy) MHO_8902 (Copy) MHO_8913 (Copy) MHO_8916 (Copy) MHO_8920 (Copy) MHO_8929 (Copy) MHO_8953 (Copy) MHO_8954 (Copy) MHO_8960 (Copy) MHO_8967 (Copy) MHO_9000 (Copy) MHO_9001 (Copy) MHO_9002 (Copy) MHO_9004 (Copy) MHO_9005 (Copy) MHO_9006 (Copy) MHO_9007 (Copy) MHO_9009 (Copy) MHO_9010 (Copy) MHO_9011 (Copy) MHO_9018 (Copy) MHO_9020 (Copy) MHO_9022 (Copy) MHO_9025 (Copy) MHO_9026 (Copy) MHO_9029 (Copy) MHO_9049 (Copy) MHO_9069 (Copy) MHO_9079 (Copy) MHO_9081 (Copy) MHO_9091 (Copy) MHO_9095 (Copy) MHO_9101 (Copy) MHO_9105 (Copy) MHO_9110 (Copy) MHO_9112 (Copy)


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il