היום האחרון | כ"ו מנחם אב | סיקור וגלריה

קושי הפרידה מתחיל לתפוס את מקומו, אך החיילים אינם נפרדים מהקעמפ כל כך מהר, התפילות והמסדרים ביום האחרון של הקעמפ ממשיכים בעוצמה הגן ישראלית המפורסמת.

במהלך היום מוכרזים שמות הסיירות המצטיינות ביותר בקעמפ, ומוכרזים גם שמות ה'חוזרים' הצעירים של גן ישראל ה'תשע"ה.

לפני ארוחת הבוקר, נוטלים החיילים את ידיהם ומתיישבים בכובד ראש לכתוב פ"נ לרבי, נשיא הדור. בפ"נ מפרטים החיילים את החלטותיהם הטובות שקיבלו במהלך שהותם בגן ישראל, ומבקשים הם שהאווירה הנפלאה של הקעמפ תמשיך ללוותם עד הקעמפ הבא. אחרי כתיבת הפ"נ כותבים החיילים דפי 'משוב' על הקעמפ.

אחרי שמסדרים החיילים את חפציהם בעזרת מפקדיהם, יורדים הם אל ה"עסן עסט זיך" הגדול שם מתקיים הבאנקעט – מעמד הסיום (כתבה מתפרסמת בנפרד).

MHO_0202 (Copy) MHO_0205 (Copy) MHO_0211 (Copy) MHO_0212 (Copy) MHO_0215 (Copy) MHO_0218 (Copy) MHO_0222 (Copy) MHO_0226 (Copy) MHO_0231 (Copy) MHO_0233 (Copy) MHO_0234 (Copy) MHO_0236 (Copy) MHO_0239 (Copy) MHO_0242 (Copy) MHO_0250 (Copy) MHO_0252 (Copy) MHO_0254 (Copy) MHO_0255 (Copy) MHO_0270 (Copy) MHO_0274 (Copy) MHO_0276 (Copy) MHO_0279 (Copy) MHO_0280 (Copy) MHO_0292 (Copy) MHO_0298 (Copy) MHO_0320 (Copy) MHO_0333 (Copy) MHO_0336 (Copy) MHO_0337 (Copy) MHO_0345 (Copy) MHO_0346 (Copy) MHO_0354 (Copy) MHO_0356 (Copy) MHO_0366 (Copy) MHO_0368 (Copy) MHO_0370 (Copy) MHO_0374 (Copy) MHO_0378 (Copy) MHO_0385 (Copy) MHO_0386 (Copy) MHO_0388 (Copy) MHO_0392 (Copy) MHO_0395 (Copy) MHO_0403 (Copy) MHO_0405 (Copy) MHO_0408 (Copy) MHO_0411 (Copy) MHO_0415 (Copy)


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il