אתם ניצבים היום כולכם | צוות גן ישראל מתייצב לתמונה

ביום חמישי אחר הצהריים, עם סיום זמן הקיץ בישיבות "תומכי תמימים" בארץ-הקודש, עלו אנשי הצוות הרבים (המונים כמאה ושלושים אנשי צוות!!) על האטובוסים אשר הובילו אותם אל כפר אור אבנר סיטרין, שם הם התייצבו להכין את המקום לקראת בואם של החיילים, ולהפכו ל'קרית גן ישראל' (ועל כך בעז"ה בכתבה נפרדת).

ביום שישי, טרם שקעה החמה – אחר שימת הלב אשר בהתאם להרחבת הקעמפ בשנה זו, התרחבו ונוספו אנשי צוות רבים יותר משנים עברו – נעמדו אנשי הצוות לתמונה קבוצתית, מיוחדת ומשפחתית – משפחת הצוות המובחר של  'גן ישראל'. שנבחרו בקפידה לשרת בקודש – בחינוך והדרכת חיילי צבאות ה' ב'גן ישראל', חיילים אשר ע"י עבודתם ויגיעתם יחזרו לבתיהם בעז"ה חסידיים יותר וחיים יותר, לנחת רוחו של נשיא הדור.

תמונה קבוצתית צוות גן ישראל


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il