ההכנות בעיצומן | ימי היערכות והכנה בשטח קריית גן ישראל

כפר הנוער "אור אבנר" סיטרין שינה את פניו. במהלך הימים האחרונים עמלו מאה ושלושים אנשי הצוות של "גן ישראל" על עיצוב המקום, הכנתו לקליטת החיילים הרבים במקומות תפילה, אכילה, לינה ומשחקים, וקישוטו כיאות ל"קרית גן ישראל".

אנשי הצוות מנצלים את הזמן גם לשמיעת הרצאות וקיום דיונים בסדנאות חינוכיות לצד התוועדויות חסידים בהן מטכסים עצה כיצד לנצל הימים של החיילים בקעמפ בצורה המיטבית ביותר בגשמיות וברוחניות.

IMG_9770 IMG_9437 IMG_9114 IMG_8782 IMG_8787 IMG_8825 IMG_8831 IMG_8918 IMG_8963 IMG_9009 IMG_9049 IMG_9096 IMG_8723 IMG_0110 IMG_0107 IMG_0093 IMG_0012

IMG_0008


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il