לערנען לערנט זיך • פתיחת מערך הלימודים של גן-ישראל

היום, שני, החלו מפגשי הלימודים היומיים של גן-ישראל, הנערכים מדי יום ביומו עם שחר, מיד לאחר ארוחת הבוקר המזינה של הקעמפ. ההקפדה היא שלא לפחות משעתיים מלאות של לימודים בכל יום ויום, מתוך הבנה את תפקידו של הקעמפ כפי שהגדירו הרבי, להוות "ישיבה מבפנים וקעמפ מבחוץ".

העטיפה ה"קעמפית" מתבטאת במגוון של אמצעים ויזואליים וחווייתיים שנועדו למשוך את ליבם של החיילים ללימודים ואכן עושים זאת בהצלחה.

סיירות הקעמפ, נפגשות עם המלמד במקום קבוע ברחבי הקרייה – במרחבי הדשא המוריקים והמטופחים.

נושאי הלימודים מתחלקים לשנים: בחלק ה'נגלה' עומד השנה במרכז הלכות ציצית, באמצעות לימוד פרקי גמרא העוסקים בנושא וליקוט מיוחד של הלכות ציצית. את חלקים אלו מלוות מסגרות שינון חווייתיות הסובבות סביב ציר חייהם של דמויות שונות המתמודדות עם דילמות הכרוכות בחומר הנלמד.

בחלק החסידות מקיפים החיילים את נושא השנה המתומצת במילים "אזוי, און ניט אנדערש". המבוסס על סיפור שסיפר הרבי בהתוועדות אודות המעמד הנשגב באהלי רבותינו נשיאנו, בו הטיל הרבי הר"ב על בנו הרבי הריי"צ שליחות ועסקנות ציבורית, ואמר לו בקשר לזה: "ומהו ענין מסירות נפש? אזוי, און ניט אנדערש". והמסר – בכל ענייני תורה ומצוות יש להתעקש שיהיה דוקא "כך, ולא אחרת", וזהו גם נושאו המרכזי של הקעמפ.

צילום גן ישראל: זאווי גרין, שמולי הרשקופ.

IMG_2733 העתק  IMG_2743 העתק IMG_2764 העתק IMG_2770 העתק IMG_2777 העתק IMG_2828 העתק IMG_2834 העתק IMG_2836 העתק IMG_2845 העתק IMG_2859 העתק IMG_2873 העתק IMG_2878 העתק IMG_2884 העתק


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il