אזוי ווי שמחת תורה! | שבת וערב שבת בגן ישראל

לעבן מיט דער צייט | יום שישי

תחילתו של יום שישי היה ככל יום רגיל בגן ישראל, אשר כל רגע הינו מיוחד במינו והוא חוויה אישית שלא חוזרת לכל חייל וחייל.

אחר הצהריים, בין ההתארגנויות לשבת שוב מתיישבים החיילים בסיירות סיירות ללימוד משותף ומהנה של פרשת השבוע באור תורתו המאירה של רבינו.

לקראת שבת, הגנרלים עוברים בחדרי החיילים, מחלקים לכל חייל וחייל מטבעות לצדקה ומזרזים אותם למסדר ערב שבת.

במסדר, לבושים כל החיילים ואנשי הצוות בבגדי שבת, ומקבלים את הגנרלים אשר את לבושיהם הרגילים והמסורתיים מחליפים גם-כן בגדי שבת, מדי השבת.

אזוי ווי שמחת תורה! | שבת בגן ישראל

בעת שמנהל קעמפ גן ישראל דטרויט שהה ביחידות אצל הרבי, אמר לו הרבי כשחיוך נסוך על פניו הק' "איך האב געהערט אז שבת אין קעמפ איז אזוי ווי שמחת תורה [= שמעתי ששבת בקעמפ היא כמו שמחת תורה]". רק מי שראה את השמחה ששוררת ברחבי קרית גן ישראל במהלך השבתות יבין את דברי הרבי לאשורם.

אם כל יום בקעמפ הוא מיוחד מאוד, על אחת כמה וכמה ששבת קודש. הפתגם אומר – אין כמו שבת בקעמפ. ממש כך!

כל פרט מהשבת בגן ישראל הוא ייחודי, וראוי לאזכור בפני עצמו. כך למשל קריאת התורה, במהלכה מקפיד כל חייל לעקוב אחר הקריאה מתוך החומש שבידו. והחיילים המצטיינים זוכים להיבחר לעקוב אחר הקריאה בעלייה הבאה מתוך חומש שהרבי השתמש בו.

השבת התמקדה בעיקר במצב היום בו "וועט דער רבי געפינען א וועג" לענות ולכוון כל חסיד, ואשר גם היום הקשר של החסידים עם הרבי הוא כמקודם ממש, כפי שהי' לפני ג' תמוז. ובקשר לנושא זה לימדו הגנרלים המנון מיוחד הטומן בחובו מוסר השכל חי בנושא מהותי זה.

במהלך השבת מתקיימת תחרות בין הסיירות על הצטיינות בהנהגה בכל הפרטים.

במהלך צהרי השבת שיחקו החיילים במשחק קעמפי מיוחד בו שיננו בעל-פה כל החיילים יחד את כל הספר "היום יום…", וביצעו משימות מיוחדות ומאתגרות.

אחרי תפילת מנחה, ישבו כל החיילים מחולקים לפי האוגדות בסדר ניגונים מיוחד, בו ניגנו החיילים בצוותא חדא ובהתעוררות מההמנונים המשובחים של הקעמפ, כשהמנון השבת מתנגן שוב ושוב.

א גוטע וואך גן ישראל!

צילום גן ישראל: שמוליק הרשקופ, זאווי גרין

IMG_4896 העתק IMG_5070 העתק IMG_4951 העתק IMG_5206 העתק IMG_4914 העתק IMG_4860 העתק  IMG_5131 העתק IMG_4917 העתק IMG_4823 העתק IMG_5210 העתקIMG_5136 העתק IMG_5119 העתק IMG_5166 העתק IMG_5028 העתק IMG_5066 העתקIMG_5051 העתקIMG_5065 העתק IMG_5062 העתק  IMG_5203 העתק IMG_5059 העתקIMG_5137 העתקIMG_5124 העתק IMG_5224 העתקIMG_5151 העתק IMG_5251 העתק IMG_5271 העתק  IMG_5134 העתק IMG_5201 העתק 0002 העתק 0004 העתק 0001 העתק IMG_5279 העתק  IMG_5264 העתק IMG_5311 העתק IMG_5262 העתק  IMG_5275 העתק IMG_5258 העתק IMG_5549 העתק  IMG_5317 העתק IMG_5392 העתק IMG_5386 העתק IMG_5151 העתקIMG_5330 העתק  IMG_5329 העתק IMG_5157 העתק IMG_5381 העתק IMG_5204 העתק IMG_4905 העתק IMG_4964 העתק IMG_5379 העתק IMG_5186 העתק IMG_5255 העתק IMG_5365 העתק IMG_4932 העתק IMG_5169 העתק IMG_5416 העתק IMG_4933 העתק IMG_4857 העתק IMG_4890 העתק IMG_5034 העתק IMG_5253 העתק IMG_5440 העתק IMG_5188 העתק IMG_5194 העתק IMG_5371 העתק IMG_4864 העתק IMG_5570 העתק IMG_4984 העתק IMG_4842 העתק IMG_4907 העתק IMG_5177 העתק IMG_5170 העתק 0007 העתק 0005 העתק  IMG_4877 העתק IMG_5173 העתק IMG_4940 העתק IMG_5158 העתק  IMG_5248 העתק 0003 העתק IMG_5285 העתק IMG_5068 העתק IMG_5477 העתק  IMG_5226 העתק IMG_5168 העתק IMG_5299 העתק IMG_5242 העתק IMG_5487 העתק IMG_0000 העתק IMG_5202 העתק IMG_5240 העתק


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il