גן ישראל מציג | הצגות מלחמת התקשרות

"מלחמת התקשרות" כשמה כן היא: שני נושאים לשתי פלוגות, שניהם בדרכי ההתקשרות לרבי וקיום הוראותיו. במרכז המלחמה עומד הסברה של כל קבוצה לנושא אותו היא מייצגת, ושיא המאמץ ביום הראשון למלחמה מתרכז בהצגה שממחישה היטב את הנושא.

הפלוגות השנה עסקו בשני פעולות שפועל נשיא הדור באנשי הדור, הקשורות גם עם שני הפעולות שנפעלות ע"י מצוות "הקהל".

פלוגת "הקהל את העם" ביטאה את פעולתו של נשיא הדור לאחד ולגלות את אחדות כל ישראל בכל מקום שהם. ופלוגת "ויראו את ה'" ביטאה את פעולתו של נשיא הדור לעורר את נקודת היהדות והאמונה אצל כל אחד מישראל ולקשרו עם שורשו ומהות הנשמה – עצמות א"ס ב"ה.

זאווי גרין (1103) העתקזאווי גרין (1123) העתק זאווי גרין (1075) העתק זאווי גרין (1005) העתק זאווי גרין (840) העתק IMG_6599 העתק זאווי גרין (879) העתק זאווי גרין (1095) העתק IMG_6616 העתק זאווי גרין (1081) העתק זאווי גרין (1021) העתק זאווי גרין (971) העתק זאווי גרין (1088) העתק זאווי גרין (1058) העתק IMG_6592 העתק זאווי גרין (1144) העתק זאווי גרין (962) העתק זאווי גרין (1052) העתק זאווי גרין (847) העתק זאווי גרין (994) העתק זאווי גרין (857) העתק זאווי גרין (954) העתק זאווי גרין (972) העתק זאווי גרין (983) העתק  זאווי גרין (1111) העתק זאווי גרין (1031) העתק


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il