הקהל את העם | מעמד הקהל

פעולות שונות ומיוחדות נעשו בקעמפ, אשר סבבו סביב ייחודיותה של שנה זו בהיותה "שנת הקהל".

שלטים גדולים בענייני 'הקהל' פיארו את שטח הקרי', כל התכנסות נהפכה באופן טבעי ל'כינוס הקהל'. ובכל פעולה חיפשו החיילים תמיד היכן היא ה"ויראו את ה'" שיוצא מפעולה זו.

בייחוד התבטא הענין בהתכנסויות סיירתיות, בהם שיננו החיילים פנקסי "הקהל" מיוחדים. ואף נושאי 'מלחמת ההתקשרות' היו קשורים כמובן למהותה של שנת הקהל על פי ביאור רבינו.

אך, עולה על כולנה הי' ללא ספק האירוע המיוחד שנעשה בלילה האחרון של הקעמפ. כשהחיילים מקבלים תלבושת מיוחדת, אשר מחזירתם אלפי שנים אחורה, לימי בנין בית המקדש.

אחרי שהתלבשו חיילי גן ישראל ונהפכו לעולים לרגל, התפללו הם בחיות מיוחדת תפילת מעריב בצוותא, ופסעו בשיירה אל עבר 'מעמד הקהל' מיוחד שנערך ברחבת ה'עמדו הכן כולכם'.

כל הדרך בואכה 'מעמד ההקהל' קיבל את צורת ירושלים דאז. שלטים, שערים ומודעות קיבלו את פני העולים לרגל, ובורות של מים סיפקו את צמאונם של העולים.

במעמד ההקהל עצמו, ישבו החיילים בשולחנות ערוכים וסעדו את ליבם מהארוחה הטעימה והמזינה של 'גנא דישראל', כשבמהלך המעמד, עמדו הגנרלים בלבושי כהן גדול ומלך ישראל ועוררו את החיילים להוספה ביראת שמים וב"ליראה את ה'" שבאה בעקבות וע"י הקעמפ.

מעמד סיום מיוחד זה של הקעמפ, שמעולם לא הי' כמוהו, הותיר חותם עז על החיילים שהשתתפו בו, והכל ישבו בו מרוכזים לכל פרט ותנועה. ויצאו בהבטחה כנה, אשר הקעמפ אף שמסתיים, יקח ממנו כל אחד כוחות מחודשים ללימוד התורה וקיום המצוות, בחיות ובתלהבות כפי רצונו של הרבי – לכל השנה הבאה.

בסיום, חילקו קציני הלימודים אותות הצטיינות ופרסים למצטייני הלימודים של קעמפ גו ישראל ארץ הקודש ה'תשע"ו, ול'חוזרים' וה'חוזרים הראשיים' של גן ישראל.

צילום גן ישראל: חיים טויטו

_55A0776

_55A0779 _55A0784 _55A0785 _55A0796 _55A0799 _55A0803 _55A0805 _55A0806 _55A0822 _55A0835 _55A0837 _55A0851 _55A0860 _55A0861 _55A0863 _55A0874 _55A0878 _55A0882 _55A0888 _55A0891 _55A0900 _55A0902 _55A0912 _55A0913 _55A0917 _55A0922 _55A0928 _55A0938 _55A0943 _55A0949 _55A0951 _55A0954 _55A0956 _55A0968 _55A0974 _55A0984 _55A0995 _55A0998 _55A1018 _55A1020 _55A1026 _55A1031 _55A1044 _55A1055 _55A1056 _55A1064 _55A1070 _55A1072 _55A1073 _55A1088 _55A1096 _55A1105 _55A1123 _55A1126 _55A1127 _55A1156 _55A1158 _55A1171 _55A1186 _55A1190 _55A1193 _55A1198 _55A1210 _55A1218 _55A1228 _55A1235 _55A1241 _55A1246 _55A1248


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il