אודות הקעמפ

מחנה הקיץ "גן ישראל – ארץ הקודש"

אחד מעמודי היסוד אותם החדיר בנו הרבי, היא הדאגה לחינוך כלל ילדי ישראל.

במשך השנה נמצאים הילדים תחת השפעה חינוכית חסידית, בחיידר ותלמוד תורה. כך שבמשך רוב שעות היממה מנותקים הם מהעולם ועניני הרחוב, ונמצאים בעניני תומ"צ. אולם חור אחד נשאר פתוח במשך השנה – החופש.

בימות החופש נשארו הילדים ללא מחסה מעניני הרחוב, וכך נחשפו לרוחות שליליות שאינם מתאימות לילדי ישראל.

בתגובה לזאת הוחלט ע"י ה'מרכז לעניני חינוך' (המל"ח) לייסד 'קעמפ גן ישראל' – מחנה קיץ לבנים, בו ישהו בזמן החופש וכך ישמרו מנזקי הרחוב, ההצעה הובאה לפני הרבי, והרבי נתן את ברכתו ועידודו להקמת הקעמפ.

הקעמפ הראשון היה בשנת תשט"ז בעיר עלענוויל שבניו יורק.

פעמים רבות דיבר הרבי על החשיבות הרבה בה נמצא ילד יהודי בקעמפ, כאשר הוא שוהה 24 שעות ביממה למשך תקופה, תחת אוירה חסידית חמה. הרבי גם ביקר כו"כ פעמים בקעמפים שבני יורק. להרחבה ראה במדור הרבי והקעמפ.

ומאז ועד היום מתקיימים עשרות קעמפים ברחבי העולם, בהם מתחנכים ילדי ישראל במשך הקיץ.

בשלהי תמוז תשס"ד הוחלט ע"י קבוצת בחורים צעירים ונמרצים להקים מחנה קיץ מסוג זה בארץ הקודש, בהתראה מהירה פנו לשליח הרבי בעיה"ק צפת הרה"ח חיים שי' קפלן, יו"ר אגודת קרית חב"ד צפת, שיטול את הצד הגשמי של הקעמפ, ללא היסוס נטל הרב קפלן את העול, לשאת את הקמתו של מוסד זה. את ניהול הקעמפ לקח על עצמו, הרב אברהם שי' קירנברג.

בזמן המועט שנותר עד למועד תחילת הקעמפ, החל קמפיין הרישום לקעמפ גן ישראל – ארץ הקודש. בתוך פחות משבועיים היו רשומים לקעמפ הראשון בארץ הקודש 70 חיילים.

היום, קיץ תשע"ז, מונה הקעמפ כארבע מאות חיילי צבאות השם מרחבי העולם. זאת מלבד תוכנית ה"ישיבת קיץ" והקעמפ לבנות.

קעמפ גן ישראל מתקיים זו השנה העשירית בכפר אור אבנר (סיטרין), בנדבת הנגיד החסידי ר' לוי שי' לביוב

.

מושגי יסוד
מספר מושגים שיעזרו לכם קצת להתאקלם בהוואי הקעמפ

חייל
כל ילד בקעמפ הוא חייל בצבאות ה', הממלא את המשימות המוטלות עליו ע"י הרמטכ"ל.

מסדר
בכל בוקר וערב מתקיים מסדר, בו עומדים החיילים לפי סיירות, שרים המנונים ואומרים את 12 הפסוקים.

סיירת
בקעמפ 27 סיירות, הממוספרות מ101 ועד 127. כל 12 חיילים מתאגדים עם מפקד ומלמד לסיירת אחת. הסיירת היא הקבוצה למשך הקעמפ, המשפחה הקרובה. איתה יבצע החייל את המשימות המוטלות עליו, איתה ילחם ואיתה ינצח.

מפקד
דרגא מספר 1 בסיירת. תמים, בחור ישיבה שלוקח פיקוד על סיירת אחת למשך הקעמפ. הוא האבא והאמא של כל חייל בסיירת. המפקד מלווה את חיילי הסיירת בכל המשימות, מסייע ועוזר להם להתמודד איתם.

מלמד
דרגא מספר 2 בסיירת. גם הוא בחור ישיבה, שעוזר למפקד בפיקוד על הסיירת. המלמד, הוא זה שגם מעביר לחיילים את חומר הלימודים במשך זמן הקעמפ, מתוך החוברת 'לערנען לערנט זיך'.

גנרל
סמכות העל בקעמפ, מנהלי הפעילות ואנשי המשמעת.

עסן עסט זיך
חדר האוכל. 'הצבא צועד על קיבתו' כך היא הסיסמה, ובקעמפ מתגלה משמעותה ברצינות. שלוש פעמים בכל יום, ארוחה טובה, בריאה ומזינה. ובל נשכח את ה'אטנש'נים' – כשלסיירת מסויימת יש דבר להשמיע, היא עושה זאת ע"י ה'אטנש'ן'.

שלאפן שלאפט זיך
הפנימי'ה. האדומה, הכחולה והצהובה, שלושה פנימיות יש לנו בקעמפ. כאן בשעת לילה מאוחרת יבואו החיילים עייפים וסחוטים מיום עמוס בקעמפ, ויפלו על מיטתם. לא לפני שהמפקד או המלמד יספרו סיפור חסידי לפני השינה. רק להזהר! הגנרלים בדרך…

הרמטכ"ל
הרבי. כולנו בצבאו. הגנרלים, המפקדים ועד לחיילים.

770
כן כמובן – בית הכנסת ובית המדרש של הרבי. אבל בקעמפ 770 הוא המקום המרכזי בקעמפ, אולם גדול ורחב ידים, שם מתפללים החיילים, ומעבירים את התוכניות.

לערנען לערנט זיך
חוברת הלימודים של קעמפ גן ישראל. בכל יום תשב הסיירת שעתיים תמימות עם המלמד על מרחבי הדשא הנפלאים, וילמדו בשקידה מתוך החוברת. החוברת מחולקת לשלושה: גמרא, בה נלמד על מצוות 'הקהל' כפי שהיה נהוג בזמן שבית המקדש היה קיים. הלכה, נלמד כיצד ליטול ידים כמו חסיד. ושיחותיו של הרבי על שנת הקהל, בה אומר לנו הרבי כיצד מצוות הקהל קשורה גם לזמן הזה.

מלחמת התקשרות
ליומיים שלימים תפתח בקעמפ מלחמה של ממש. הקעמפ כולו יתחלק לשתי פלוגות. כשלכל פלוגה ילווה מסר חסידי שאותו הוא יצטרך לייצג נאמנה. המלחמה תוכרע ע"י תפילות בחיות, הנהגה חסידית ובעיקר לימוד תניא בע"פ. בראש כל פלוגה יעמוד ה'קצין'.

וידיאו של הרבי
חוק בל יעבור. כל יום במשך ימי הקעמפ, לפני שהחיילים יוצאים מ770 לכיוון השלאפן שלאפט זיך, יצפו בוידיאו של הרבי לפני השינה.


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il