אני כאן

המנון פלוגת "ויקחו אליך"

עם ספר תהילים ביד
פוסע בשביל כך, לאט
הנה עוד מעט
אשפיל המבט
מול דלת האוהל, לבד

הלב קצת רועד, קצת חושש
אוי, אבא, אני מתבייש
ברור לי מאוד
צריך להשתנות
וילד חדש להיות

אני כאן, אני כאן, רבי, על משמרתי
אני יודע היטב, כן, זה רק בידי
אני שומע קולך שקורא לי: ילדי
גדל כחסיד אמיתי!

אני כאן כמו חייל ומבטיח להגשים
התפקיד שהוטל על כתפיי להשלים
ואז גם עלי עוד יאמרו הרואים:
אמנם כן, "זרעו בחיים"!

כל הזכויות שמורות


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il