רועה נאמן

לחן: אבינו אב הרחמן

אור היום כבר שוקע
נשארתי בודד, מיואש
תסביר לי, אבא, מדוע
החושך שולט פה ממש

עוד מכשול ועוד פגע
כמה קשה כאן לצעוד
איך אמצא את הדרך
אוי, אבא, גלה לי הסוד

רועה נאמן, מנהיג האומה
עליך מביט ומשגיח
על כאבך מזיל הוא דמעה
ישמח הוא אתך כשתצליח

ניצב הוא הכן, ממתין הוא לך
ידו הוא מושיט, ומודיע:
רק תתקדם עוד צעד אחד
אחוז בי, אותך כך אושיע!

וגם בתקופה כה מרה
עשור כבר חלף, מה נורא
נזכור, נדע כי לנצח
"עמו אנכי בצרה"

פוסע הוא כאן אתי
אני חש אותו פה על ידי
"לא יעזוב צאן מרעיתו"
כן, זהו רועה אמיתי.

רועה נאמן…

כל הזכויות שמורות


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il