הקהל את העם | מעמד הקהל

פעולות שונות ומיוחדות נעשו בקעמפ, אשר סבבו סביב ייחודיותה של שנה זו בהיותה "שנת הקהל". שלטים גדולים בענייני 'הקהל' פיארו את שטח …

מלחמה חיובית | מלחמת התקשרות בקעמפ

מלחמה ניטשת בקעמפ, "מלחמת התקשרות". הקעמפ כולו מחולק לשתי פלוגות, שכל אחת משתמשת בצבע אחר ומסבירה צד בדרכי ההתקשרות לרבי. התחרות בין חיילי …

הורים מרוצים בגן ישראל

האיר היום, המפקדים ניגשים להעיר את החיילים, המתעוררים לשמע ניגונים חסידיים, נוטלים ידיהם ב'נעגל וואסער' ומתכוננים לקראת היום הקרב ובא. אחרי מסדר …

י"ד מנחם אב | היום הרביעי בקעמפ

חניכי הקעמפ מכונים חיילים, חיילים בצבאות ה', וסדר היום לובש גוון צבאי. לאחר התארגנות הבוקר, ברכות השחר וטעימה קלה, מתייצבים החיילים בשורות …

השמים הם לא הגבול | י"ג מנחם אב

הבוקר בגן-ישראל נפתח כאשר מערכת הכריזה משמיעה את קולו הק' של הרבי קורא "מודה אני לפניך…". הקלטה ייעודית תפעל לאורך השעה הקרובה, …


לדף הראשי | לראש העמוד

© כל הזכויות שמורות לקעמפ גן ישראל - ארץ הקודש שע"י אגודת קרית חב"ד, בעיה"ק צפת ת"ו
לשליחת מכתב להנהלת הקעמפ, לחצו כאן | או באימייל camp@ganisrael.co.il