ברוכים הבאים.

קעמפ גן ישראל ארץ הקודש האהוב והמוכר
– השנה אצלכם בבית –

קעמפ לבנים

• לחיילי צבאות ה' בגילאי 6-13
• י"ד-כ"ז מנחם אב

ישיבת קיץ

• למסיימי שיעור א' ב' ג' בישיבה קטנה
• י"ג-כ"ז מנחם אב

קעמפ לבנות

• לכיתות ה'-ט'
• כ"א מנחם אב - ד' אלול

ולהורים שנמצאים כאן, פונים בבקשה - בשמו של רשב"י - שישתדלו בעצמם (עד להשתדלות באופן של "יגעת") לרשום את ילדיהם ל"מחנות קיץ" שבהם יקבלו את החינוך הטוב ביותר - לנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה, שעי"ז גורמים נחת רוח להקב"ה באופן הכי נעלה.
ל"ג בעומר תשמ"ג