גן ישראל ארץ הקודש

ההרשמה למפעלי הקיץ תשפ״ד – בעיצומה!

לפרטים נוספים: 03-9603-799 | Rishum@ganisrael.co.il

קעמפ לבנים

קעמפ לבנים:
> לחיילי צ״ה המסיימים כיתות ג׳ עד ז׳
(לפי כיתות משרד החינוך).
> י״א עד כ״ב מנחם-אב.
> כפר הנוער ״אור אבנר - סיטרין״.
> עלות ההשתתפות: 2,400 ש״ח

ישיבת קיץ

מתיבתא:
> לתלמידים העולים לשיעור א׳ ישיבה קטנה.
> י״א עד כ״ב מנחם-אב.
> קמפוס ״ישיבת תומכי תמימים המרכזית״, לוד.
> עלות ההשתתפות: 2,400 ש״ח
צעירי ליובאוויטש:
> למסיימים שיעור א׳, ב׳ וג׳ בישיבה קטנה.
> י״ד עד כ״ד מנחם-אב.
> קמפוס ״ישיבת תומכי תמימים״, מגדל העמק.
> עלות ההשתתפות: 1,950 ש״ח

קעמפ לבנות

בת מלך:
> למסיימות כיתות ה׳ עד ז׳.
> י״ד עד כ״ג מנחם-אב.
> קמפוס ״נווה ירושלים״.
> עלות ההשתתפות: 2,400 ש״ח
בנות חב״ד:
> למסיימות כיתות ח׳ עד י׳.
> ב׳ עד י״א תמוז.
> קמפוס ״נווה ירושלים״.
> עלות ההשתתפות: 2,400 ש״ח
ולהורים שנמצאים כאן, פונים בבקשה - בשמו של רשב"י - שישתדלו בעצמם (עד להשתדלות באופן של "יגעת") לרשום את ילדיהם ל"מחנות קיץ" שבהם יקבלו את החינוך הטוב ביותר - לנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה, שעי"ז גורמים נחת רוח להקב"ה באופן הכי נעלה.
ל"ג בעומר תשמ"ג