ההרשמה ל״בנות חב״ד״ – תשפ״ד – נפתחה!
ההרשמה לשאר תוכניות הקיץ תיפתח ביום ראשון, י״ז בסיון > היו מוכנים!

לפרטים נוספים: 03-9603-799 | Rishum@ganisrael.co.il

קעמפ לבנים

קעמפ לבנים:
ההרשמה תיפתח ביום ראשון, י״ז בסיון. (23.07)

ישיבת קיץ

מתיבתא:
ההרשמה תיפתח ביום ראשון, י״ז בסיון. (23.07)
צעירי ליובאוויטש:
ההרשמה תיפתח ביום ראשון, י״ז בסיון. (23.07)

קעמפ לבנות

בנות חב״ד:
> למסיימות כיתות ח׳, ט, י׳.
> ב׳ עד י״א בתמוז.
> קמפוס ״נווה ירושלים״.
> עלות ההשתתפות: 2,400 ש״ח.
בת מלך:
ההרשמה תיפתח ביום ראשון, י״ז בסיון. (23.07)
ולהורים שנמצאים כאן, פונים בבקשה - בשמו של רשב"י - שישתדלו בעצמם (עד להשתדלות באופן של "יגעת") לרשום את ילדיהם ל"מחנות קיץ" שבהם יקבלו את החינוך הטוב ביותר - לנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה, שעי"ז גורמים נחת רוח להקב"ה באופן הכי נעלה.
ל"ג בעומר תשמ"ג