כינוס הפתיחה

 מיד עם הגיעם לקרית גן ישראל, עובר כל ילד "שרשרת חיול", לאחריה אין הוא עוד ילד אלא חייל בצבאות השם, חייל בגן ישראל. לאחר התארגנות בחדרים, התקבצו החיילים אל הזאל הגדול ("סעווען סעווענטי" בלקסיקון המקומי) לכנס 'ברוכים הבאים' בהנחיית מנכ"ל רשת מחנות הקיץ גן ישראל ארץ הקודש הרב אברהם קירנברג שבפעם הט"ז ברציפות זכה לפתוח את הקעמפ הגדול ביותר בארץ הקודש.

המנוי הקעמפ המוכרים כל כך מתנגנים בחלל האולם שמתמלא בזמן קצר בחיילים מכל קצוות הארץ, אלו שהיו גם בשנים שעברו, והחיילים החדשים בהתרגשות לא פחותה. הכינוס נפתח בהקראת מכתבו של הרבי לפתיחת גן ישראל והוא נקרא על ידי מנהל הקעמפ הרב מנחם מענדל פלס.

עד מהרה הוזמנו גם המפקדים והמלמדים, שהתקבלו בשירה וריקודים – כאשר ההמנונים האהובים מלהיבים וסוחפים את כולם. ואז ניתן האות ואת הפיקוד תפס צוות "הגנרלים" שינהל ביד רמה את השבועיים הקרובים וכל פרט והיבט בקעמפ. לאחר-מכן חולקו החיילים ל"סיירות" בנות שנים־עשר חיילים כל אחד, ומכינוס הפתיחה יוצאים אל השטח להיכרות עם המפקד, המלמד, והחברים לסיירת. מהפתיחה אל העיקר, עם הכלים הטובים ביותר למלא את תפקידם בשבועיים הקרובים והשפעתם לכל השנה, לנחת רוח כ"ק אדמו"ר.

צילום: גן ישראל ארץ הקודש. דוידי קטש, דובער נדב