מתיחה. מלחמה. ניצחון.

הכל החל במהלך רגיל לכאורה, בה הכרוז של גן ישראל הכריז על מסדר יציאה לאטרקציה מיוחדת. המסדר נפתח בגערות על התנהלות שגויה של החיילים, ובסופו של המסדר הגיע הרגע המיוחל ו…ההכרזה "מתיחה" "מתיחה" "מתיחה".

החיילים נחלקו לשתי פלוגות "יפוצו" ו"מעיינותיך". המלחמה נערכה בכמה חזיתות: בשינון תניא בע"פ, בתפילות בחיות, ובמגוון אירועים בהם כל פלוגה התבקשה לייצג את הרעיון שעומד מאחוריה. כמו כן, כל פלוגה יצרה המנון השייך לנושא הפלוגה.

בסיום המלחמה נערך טקס סיום בו נאמרו נאומי הסיכום. הוצגו המוצגים המרהיבים וכן פוזמו להם המנוני הפלוגות. הטקס נחתם בהודעת השופטים (הגנרלים) על מסדר יציאה לפארק המים שפיים בו תוכרז האוגדה המנצחת.

לאחר ההגעה לשפיים התאספו החיילים סביב הבריכה לה יקפצו הגנרלים בעת הכרזתם על האוגדה המנצחת.

 "והפלוגה המנצחת במלחמת הההתקשרות של קעמפ גן ישראל לשנת ה.ת.ש.פ.א. היא פלוגת "יפוצו"! . לאחר ההכרזה נהנו החיילים ממתקני המים ומהברכות בפארק וחזרו לקריית גן ישראל.

אגוטע נאכט גן ישראל!