שבת קעמפ הגדולה בהיסטוריה של גן ישראל​

היום הרביעי בקעמפ נפתח כמידי יום במסדר הבוקר שכלל הכרזת פסוקים והתעמלות בוקר. לאחר מכן ניגשו החיילים לתפילת שחרית בה התפללו החיילים בחיות ובהתלהבות.

לאחר ארוחת בוקר מזינה ניגשו החיילים לשטח הלימודים. שם למדו כמידי יום מתוך חוברת הלימודים שנערכה בטוב טעם והסבר בהיר באופן המתאים לכמה שכבות גיל.

לאחר מפגשי הלימודים נפנו החיילים לתחרות ה'חוזרים' המיתולוגית בה אף חייל לא נשאר אדיש למשימה. החיילים שיננו שיחה של הרבי היטב והעפילו לדרגת ה"חוזר הראשי".

גוט שבת גן ישראל! שבת 'קעמפ איז שמחת תורה' התחילה!

ניחוחות שבת מציפות את קריית גן ישראל. חולצות לבנות מהלכות לצלילי מנגינות שבת החגיגיות. בד בבד עוברים הגנרלים בחדרי החיילים כשבידיהם  קופה ומטבעות לחלוקה. הקריה האחרונה נשמעת וחיילי גן – ישראל מופיעים בשדרה. עוד רגע קט ומסדר שבת יחל. כמפה צחורה מתייצבים החיילים במתחם המסדרים

הקרי'ה לובשת שבת.

בזאלים ניגון הקפות כבר נשמע ואיתו יחד פורצת השמחה – בית חיינו 770 זהו הנושא המלווה את פעילויות השבת.

בסעודת שבת בלילה לומדים החיילים את ההמנון השנתי.

זמן קימה הגיע. חיילים החלו תופסים את מקומותיהם ללימוד חסידות שלפני התפילה. תפילה בחיות והתלהבות רבה שאף הורגשה למרחקים.

לאחר סעודת שבת ביום החלה השדרה מוצפת בהמון חיילים המבצעים משימות במסגרת 'משחק השבת' בו יגלו החיילים את מפת קומת הכניסה ל770.

לאחר תפילת מנחה הסבו יחד החיילים לסדר ניגונים בו התנגנו להם המנוני הקעמפ הידועים כמרגשים עד דמעות אגוטע וואך! שבת יצאה לה.

לאחר סעודת מלווה מלכה החלו תוכניות הערב של קעמפ גן – ישראל של מוצאי שבת, ובה התקיימה תספורת חביטת ערבות חגיגית