הכנסת ספר תורה של ילדי ישראל בכותל

היום המשיכו החיילים להנות באטרקציות שונות ביניהם איי קלאמב. איי ג'אמפ ובאולינג.

מיד לאחר האטרקציות עלו החיילים עם צוות הקעמפ לירושלים שם השתתפו בהכנסת ספר התורה השביעי של ילדי ישראל

 במהלך ההכנסה נעמדו החיילים למסדר עוצמתי ששידר את כוח צבאו של הרבי ואף זכו להכריז חלק מן הפסוקים.