ההכנות בעיצומן | קרית "גן ישראל" נערכת לבוא החיילים

הצבע, הססגוניות והאווירה המיוחדת – השתלטו מחדש על כפר הנוער ע"ש צבי סיטרין. בימים האחרונים עמל צוות 'גן ישראל' על עיצוב השטח והכנת הקריה הנאמנה לקליטת מאות חיילי גן ישראל שיגיעו בהמוניהם.

עם הגיעם לשטח הקרי'ה התחלקו כולם לעבודות בשטח, עמלו על כל פרט והכנת כל פינה בקמפוס הגדול למען החיילים.

בערב שבת, עם דמדומי חמה, נעמדו אנשי צוות 'גן ישראל' לתמונה קבוצתית מיוחדת ומשפחתית. הצוות שנבחר בקפידה לשרת בקודש בחינוך והדרכת חיילי צבאות ה' חיילים אשר ע"י עבודתם ויגיעתם יחזרו חסידיים יותר ומלאי חיות חסידית לנח"ר של 'בעל הגן' הרבי נשיא דורנו.

את הפתיחה הרשמית ו"פקודת יום" לצוות הגדול, מסר יו"ר אגודת קריית חב"ד צפת, שליח הרבי ויו"ר רשת מחנות הקיץ 'גן ישראל ארץ הקודש' הרב חיים קפלן, שהחדיר לצוות שכל דבר שאנו עושים צריך להיות בשביל החיילים ולזכור שאנו מהווים דוגמא חיה עבורם. 

כמו כן הוראות הבטיחות הועברו והומחשו ע"י קב"ט הקריה למען ידעו אנשי הצוות לשמור על בטחון חיילי צבאות ה' המופקדים בידיהם.

ואכן, אחרי ימים של עבודה רצופה, קריית גן ישראל עומדת על תילה והכל מוכן לפתיחת קעמפ גן ישראל ארץ הקודש ה' ת' ש' פ' א'!